Privacyverklaring

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Wij lichten u daarom via deze pagina toe welke gegevens wij van u verwerken en waarom wij dit doen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.

De persoonsgegevens die door Joost wonen worden verzameld zijn:

NAW gegevens, nl:
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummers
Emailadres
BTW nummer (indien nodig)

Joost wonen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Het aanmaken van een dossier
Het leveren van de diensten en producten
Het toesturen van de factuur

Wij zullen deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u hier toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Bewaartermijn: Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden.

Klachten: Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen: Joost wonen heeft de mogelijkheid deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Contactgegevens:
Joost wonen Hoornsewal 1
2635 CL Den Hoorn
015 7676001
info@joostwonen.nl

website: joostwonen.nl

Winkelmandje